The Silent Spring

The Silent Spring (forprosjekt)

 

”Vi lever på en ufattelig nydelig liten planet, men vår eksistens som mennesker er truet. Hvis vi skal overleve må vi lære oss å tenke annerledes. Fremtidens tanker må være naturlojale. De må omfatte alle mennesker. Alle levende vesener. For alt levende liv har en egen verdi.” (Arne Næss)

 

Dypøkologien/økosofi baseres på åtte punkter som kort kan oppsummeres på en A4-side, men som likevel er så kompleks at det inkorporerer et helt verdenssyn. Professor Arne Næss var inspirert av økologien, men opplevde at som vitenskap forsøkte den å bli like objektiv og nøytral som andre naturvitenskaper. Derfor konkluderte han med at vi må gå fra økologi til økosofi som fokuserer mer på verdier. Det ikke er nok å konstatere noe, man må også ta aktivt stilling og gjøre noe.

 

I forprosjektarbeidet diskuterte vi, Katarina Skår Lisa, Kyuja Bae og Ine Terese Hogstad, de åtte punktene for økosofi og befant oss stadig vekk i et svevende makrounivers hvor vi skulle snakke om hele verden på en gang –noe som sjelden fører til noe konkret og håndfast. Vi valgte derfor å skifte fokus fra makro- til mikroperspektiver og heller zoome inn på det nære og minste. Selv et lite insekt kan vise seg å være en viktig brikke i det store puslespillet.

 

Visningen av forprosjektet fant sted på Galleri 3, 14 lørdag 28.januar 2017 og var endel av Klimafestivalen §112. Den endelige forestillingen vil ha premiere under Frontlosjefestivalen på 24.februar 2018 på Cornerteateret i Bergen

 

Mitt uttrykk og handlingsrom i denne visningen er det dansekunstneriske. Jeg vil rette fokus mot detaljene. Kanskje kan mine bevegelser lage ringer i vannet?

 

 

Takk til Bergen Dansesenter: regionalt kompetansesenter for dans i Hordaland, Bergen kommune og Galleri 3,14 for støtte til forprosjektet!