Bio

 

 

BIO

 

Jeg, Ine Terese Hogstad (27.05.83) er fra Sandnes i Rogaland. Jeg er utdannet dansekunstner og har blant annet en bachelorgrad i dans fra Universitetet i Stavanger og en mastergrad i dansevitenskap, Nordic Master of Arts in Dance studies fra NTNU. Jeg har jobbet som dansekunstner i Bergen siden 2007. Jeg har jobbet som dansekunstner i Bergen siden 2007. I alle disse årene har jeg jobbet både utøvende og skapende som dansekunstner.

 

Jeg er veldig glad i stedsspesifikke og flerfaglige forestillinger som knytter ulike kunstuttrykk sammen. I mitt arbeid som dansekunstner har jeg fått gleden av å samarbeidet med mange flotte kunstnere fra flere felt. Jeg er glad det lekne uttrykket og liker å utforske bevegelser på ulike måter, i denne utforskningen står forholdet mellom rom, natur og mennesket sentralt. Jeg er spesielt opptatt av poetiske og sanselige uttrykk.

 

I den siste forestillingen ’What Shines’ var det dypøkologien og professor Arne Næss som var utgangspunktet. Forprosjektet ble vist på Galleri 3,14 mens den endelige premieren ble vist under Frontlosjefestivalen 2018 på Cornerteateret. I tillegg å jobbe som koreograf i kunstprosjekt for voksene har jeg også jobbet mye med barn og unge både som pedagog og som utøver. Forestillingene ’Den lille prinsen’ og ’Dans vêret’ lagde jeg sammen med musiker og artist Hanne Vatnøy (HAVA), de hadde utgangspunkt i målgruppen 5-9 år og ble blant annet vist i den kulturelle sekken i Bergen og Sogn og Fjordane. I forestillingen ’Honning og sitron’ jobbet jeg sammen med billedkunstner Ann Kristine Anonsen og danser Annie Thorkildsen, denne forestillingen ble laget til den kulturelle spaserstokken og handlet om livets søte og sure øyeblikk.

 

Støtte til produksjon:

Kunstprosjektene mine kunne ikke blitt til uten god hjelp fra flere viktige instanser:

Jeg har mottatt kunststipend fra blant annet Bergen kommune, FFUK og Kulturrådet til mine prosjekter. I tillegg har Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans vært en svært viktig støttespiller, de har bidratt med gratis lån av prøvelokaler og produsenthjelp. Cornerteateret og kunsthuset Wrap har også bidratt til å realisere prosjektene. Tusen takk for all støtte!