Papirvinger

Copyright © All Rights Reserved

 

 

Papirvinger

 

Papirvinger er mitt prosjekt, og den dansende kroppen er mitt hovedinstrument. Jeg har arbeidet som dansekunstner med base i Bergen siden 2007 likevel var det først en høstdag i 2014 at jeg bestemte meg for å kalle foretaket mitt for Papirvinger. Papir er laget av plantefibre, noe levende og organisk. Papir har mange egenskaper; det kan lett transformeres/forandres til de vakreste figurer, samtidig har det en skjør og gjennomsiktig kvalitet. I Papirvinger vil jeg sammenligne papirets skjørhet med skjørheten til livet. Papir kan brettes, vris og foldes på utallige måter og i utallige kombinasjoner. Med Papirvinger er det nettopp dette jeg vil utforske: hvordan jeg i møte med andre mennesker og nye steder kan brette, vri og folde meg for å skape nye rom og uttrykk. Et av målene med Papirvinger er å utvikle tverrestetiske utrykk. Jeg har hatt anledning til å jobbe med kunstnere fra mange ulike felt, bl.a. Ann Kristine Aanonsen (billedkunstner), Bjørnar Erevik Nilsen (komponist/musiker), Hanne Vatnøy (artist/komponist), Astrid Nymoen (designer), Thomas Bruvik (lysdesigner) og Susanne Irene Fjørtoft (scenograf/performance kunstner). Møtene med disse kunstnerne har gitt nye perspektiver på mitt arbeid, og det oppstår nye uttrykk som er med på å forme og brette nye kanter i mitt Papirvingeforetak. Jeg opplever også at samarbeidene med andre dansekunstnere hvor hver enkelt bidrar med sine erfaringer, tanker, kropper og ideer, er av stor verdi. Karen Eide Bøen, Astrid Hofstad, Annie Thorkildsen, Katarina Skår Henriksen og Kyuja Bae har alle satt sine spor i Papirvinger.

 

Et annet viktig mål med Papirvinger er å jobbe med kunstprosjekter som relaterer til ulike rom og det stedsspesifikke. Det er i dette landskapet Papirvinger befinner seg. Forskningen min går ut på å søke dit hvor den dansende kroppen i møte med stedet sammen kan danne en helhet og bli noe nytt. Dette syns jeg er utrolig spennende! Stedet og kroppen snakker sammen. Det er i denne samtalen at magien skjer. I Papirvinger utforsker jeg bevegelsestemaer hvor eksistensielle spørsmål ligger til grunn. Jeg støtter meg til den fenomenologiske tankegangen hos Maurice Merleau-Ponty (1907-61) som sier at ’vi er våre kropper’. Hos Merleau-Pontys Bak og meg selv inkludert ligger det en grunnleggende nysgjerrighet til mennesket og til naturen med røtter i en holistisk tankegang.

 

Mennesket bør se alle sine handlinger som en del av en helhet, ikke stykkevis og delt som isolerte hendelser uten innvirkninger på helheten. - Henrik Ibsen

 

For Papirvinger gir dette seg utslag i et poetisk og antydende uttrykk. Jeg ønsker å presentere og stille spørsmål ved ulike tema med undring og dyp glede. Den dansende kroppen med all sin styrke og skjørhet er også en del av helheten.