Papirvinger

Copyright © All Rights Reserved

 

 

PAPIRVINGER

 

Mitt navn er Ine Terese Hogstad, Papirvinger er mitt prosjekt og den dansende kroppen er mitt hovedinstrument. Med Papirvinger vil jeg utforske hvordan jeg i møte med naturen, andre mennesker og ulike steder kan danne nye poetiske uttrykk.

 

Jeg er utdannet dansekunstner og har blant annet en bachelorgrad i dans fra Universitetet i Stavanger og en mastergrad i dansevitenskap, Nordic Master of Arts in Dance studies fra NTNU. Jeg har jobbet som dansekunstner i Bergen siden 2007. I alle disse årene har jeg jobbet både utøvende og skapende som dansekunstner. I tillegg har jeg jobbet mye med barn og unge både som pedagog og som utøver i den kulturelle skolesekken.

 

MÅLSETTING/ KUNSTNERISK VISJON

Min målsetting for Papirvinger er å lage samtidskunstprosjekter for voksene, barn og unge. I noen prosjekter finner jeg det nyttig å kombinere det pedagogiske og det kunstneriske, mens andre prosjekter er målsettingen kun på det kunstneriske. For meg faller det naturlig å gjøre det på denne måten. Det viktigste for meg er å følge min kunstneriske visjon;

 

Jeg er opptatt av:

Dypøkologi og filosofi, rom og sted, bevegelse, møter mellom mennesker og nærhet til naturen

 

Mitt kunstneriske uttrykk er:

Poetisk, antydende, taktilt, lekent og sanselig

 

FORMIDLING

Jeg er opptatt av å jobbe flerfaglig og har samarbeidet med en rekke kunstnere fra ulike felt. I Bergen er det kultur for nettopp dette og det knytter kunstmiljøet sammen. Det bidrar også til at det er lettere å få innpass i for eksempel andre typer rom som kunstgalleri og lignende steder. Ved å ta i bruk andre steder enn tradisjonelle scenerom mener jeg at en også kan nå ut til et bredere publikum. Uttrykket til Papirvinger er sanselig og poetisk og vil gi en opplevelse åpen for tolkning for de som ønsker å ta i mot.

 

Å BEVEGE SEG EMPATISK/DYP GLEDE

Etter at jeg dykket inn i dypøkologiens verden trekker jeg også inn Arne Næss sine tanker om at vi kan ikke ta oss selv ut av helheten, vi er en del av et støtte økosystem og verden. Grunnen til at jeg finner Næss sin filosofi så besnærende er at han mener at våre følelser og hjerte må være med i våre handlinger. Uten en dyp glede for det vi gjør er våre handlinger uten mening. Det blir nonsens. Jeg er opptatt av det sanselige, taktile, antydende og poetiske uttrykket. Uten nærhet og hjerte for det en utforsker blir kunsten bare et tomt skall. I Papirvinger er derfor det å bevege seg ut i fra et empatiskperspektiv en viktig del av utforskingen.

 

MIKRO OG MAKROPERSPEKTIVER

I min forskning er ordene mikro og makroperspektiver sentrale. Når en jobber med store filosofiske spørsmål kan en lett la seg overvelde og ting blir lite konkrete. Jeg liker derfor å zoome inn på detaljer av ulike slag og heller bygge opp materiale fra dette. Jeg har for eksempel jobbet med det å bruke hendene og kroppen til å skanne overflater, strukturer, objekter, andre personer for så å prøve å inkorporere dette til bevegelser. For meg handler denne øvelsen om å ta inn rommet rund og alt/alle som er i rommet. Det er en slags utvidet empatisk øvelse hvor en prøver ut form, bevegelser, strukturer, kvaliteter til verden rundt seg. For meg åpner dette meg opp til omgivelsene rundt meg og det gir meg ideer til å utvikle nytt materiale basert på det stedet jeg befinner meg på.

 

STED OG ROM

Et annet viktig mål med Papirvinger er å jobbe med kunstprosjekter som relaterer til ulike steder og rom. Jeg syns det er spennende å jobbe stedsspesifikt og stedstilpasset.

Forskningen min går ut på å søke dit hvor den dansende kroppen i møte med stedet sammen kan danne en helhet og bli noe nytt. Som regel jobber jeg stedstilpasset hvor jeg jobber med en tematikk og et materiale som jeg tar med meg i møte med stedet som visningen skal foregå. For meg er det umulig å ikke la materialet bli farget av stedet.