Growing Stories
DD17F563-E743-4126-939B-2EDFF3689FF7
3569BC5E-D4B8-4FF0-8D69-69CA4F24CDA5
214A5C53-5F43-45AB-AEE2-D517E13498FC
IMG_6489
5AD59F05-3EA5-4897-AF22-35050827DF09
growing-stories3
DCA29F95-CE4B-495C-8D08-CF6194355C82
E0014BED-B0C6-4EC5-9916-44D7B3EA710A
20201007_164853
02B2C291-9734-4B3E-AC7C-78DAA4807BD2
IMG_2415
IMG_5284

GROWING STORIES

Av Ine Terese Hogstad/David Alræk

 

(English below)

 

Dansekunstner Ine Terese Hogstad/Papirvinger og filmskaper og multikunstner David Alræk dykker her inn i dypøkologien til filosofen Arne Næss. De har samlet inn personlige historier via lydopptak fra ulike mennesker for å undersøke og reflektere rundt det Næss kaller spontane opplevelser i naturen. Prosjektet er en vandreforestilling hvor historiene fortelles gjennom landskap ved bruk av lys, lyd, kostymer, scenografi, video og bevegelse. Det jaktes på kontraster og på nye forbindelser, noe å kjenne seg igjen i, eller å lengte etter. Med dette ønsker de å gi publikum inngang til å reflektere over naturens artsrikdom og hvordan vi forholder oss til den.


24.oktober 2020, under Oktoberdans Festivalen 2020 #Dans en fest!, ble arbeidsvisningen av Growing Stories fremført i Muséhagen, botanisk hage, Universitetets Museum UiB. De tre visningene ble utsolgt flere uker før festivalen startet.


KREDITER:

 

Ine Terese Hogstad: Prosjektansvarlig/Konsept og idé/koreograf/utøver

David Alræk: Konsept/koreograf/utøver

Kyuja Bae: Utøver

Sara Røisland Torsvik: Utøver

Malin Nøss Vangsnes: Utøver

Natalie Seifert Eliassen: Kostymør/scenografi

Silje Grimstad: Konsulent på lysdesign

Vishesh Kalimero: Musikk

 

Takk til alle som har vært med å støtte forestillingen: 

Bergen kommune

Norske Dansekunstnere

Cornerteateret og Kunsthuset Wrap for subsidiert/redusert leie av prøvesal

Syv Mil AS, for produsent hjelp 

 

En stor takk rettes også til de ansatte i Muséhagen, UiB for godt samarbeid og lån av hagen. Muséhagen og de botaniske hagene i Bergen gjør et viktig arbeid for bevaring av artsmangfold og forskning. Les mer om Muséhagen her: 

https://www.uib.no/universitetsmuseet/64040/muséhagen

 


 


GROWING STORIES

By Papirvinger / Ine Terese Hogstad / David Alræk

 

Dance artist Ine Terese Hogstad and filmmaker and multi-artist David Alræk dives into the philosophy deep ecology by Arne Næss. They have collected personal stories via audio recordings from different people to investigate and reflect on what Næss calls spontaneous experiences in nature. The project will be at site specific performance where the stories are told through landscape using light, sound, scenography, costumes, video and movement. We are looking for contrasts and new connections, something to recognize ourselves in, or to long for. With this we want to give the audience an opportunity to reflect on nature, its richness and how we relate to it.

 

CREDITS:

Ine Terese Hogstad: Project manager / Concept and idea / choreographer / performer

David Alræk: Concept / choreographer / performer

Kyuja Bae: performer

Sara Røisland Torsvik: performer

Malin Nøss Vangsnes: performer

Natalie Seifert Eliassen: Costume designer / scenography

Silje Grimstad: Consultant in lighting design

Vishesh Kalimero: Music

 

Supported by:

Bergen Kommune, Norwegian Dance Artists, Cornerteateret, Kunsthuset Wrap, Syv Mil AS, Muséhagen, UiB.

Omtale fra Scenekunst.no, 9.11.2020