Papirvinger
karen
karen 2
Papirvinger Ine
Papirvinger action
Papirvinger astrid
Papirvinger brette
Papirvinger bære
Papirvinger den der foten
Papirvinger dette er slutten?
Papirvinger dra
Papirvinger hånd
Papirvinger hei!
Papirvinger isoporsnø
Papirvinger jeg har ører
Papirvinger løpe sort hvitt
Papirvinger nesten som snø
Papirvinger rulle på magen
Papirvinger rulle
Papirvinger reven
Papirvinger spor
Papirvinger ta i snø
Papirvinger vri
Papirvinger yo

Papirvinger

 

I danseforestillingen Papirvinger  setter vi uttrykket tabula rasa under lupen. Et hvitt ark kan stå som et symbol på at alle muligheter er åpne. I forestillingen ønsker vi å la dette være et spørsmål i seg selv. Lar vi andre forme våre valg eller former vi dem selv? Hvem bestemmer rytmen? Hva skjer når en bryter sitt eget mønster? Kan vi forme oss selv på nytt, eller er foldene fra det forrige arket allerede innprentet i oss?

 

Papirvinger ble påbegynt da Ine Terese Hogstad fikk tildelt kunstnerresidens på Art Printing House i Vilnius gjennom Bergen kommune våren 2013. Premieren ble holdt på Cornerteateret i Bergen 24 juni 2014.

 

Medvirkende i forestillingen:

Ine Terese Hogstad (koreograf og danser)

Karen Eide Bøen (danser og med-koreograf)

Astrid Hofstad (danser og med-koreograf)

Bjørnar Erevik Nilsen (komponist)

 

…..


In the dance performance Papirvinger we discuss the meaning of the phrase ’tabula rasa’. A ‘carte blanche’ is a symbol that all possibilities are open. In the performance we question this: What is a blank sheet? Do we allow others to shape us or do we shape ourselves? Who decides the rhythm? What happens when we break our own patterns? Can we rebuild ourselves, or are the folds from the previous sheet already imprinted in us?

 

Ine Terese Hogstad developed this project in Art Printing House in Vilnius through Bergen kommune artist's residence, spring 2013. The performance was held at the Cornerteateret in Bergen 24. June 2014.


Featuring:

Ine Terese Hogstad (choreographer and dancer)

Karen Eide Bøen (dancer and co-choreographer)

Astrid Hofstad (dancer and co-choreographer)

Bjørnar Erevik Nilsen (composer)Foto: Susanne Irene Fjørtoft


Papirvinger, høsten 2014:

24-25 juni: Premiere,  Cornerteatret,  Bergen.

21 juni: Et utdrag av forestillingen ble vist under festivalen Matgilde mot hungersnød i Nygårdsparken.

13 juli: Et utdrag av forestillinge ble vist under Volve Vokal konsert på Gimle, Bergen.

12 sept: Et utdrag av forestillingen ble vist under Bergen kommunes stipend og prisutdeling

Forestillingen er støttet av Bergen kommune og Bergen Dansesenter - regionalt kompetansesenter  for dans i Bergen og Hordaland

Copyright ©  All Rights Reserved