Bio

BIO

 

Jeg, Ine Terese Hogstad (27.05.83) er fra Sandnes i Rogaland og har jobbet som dansekunstner i Bergen siden 2008. Jeg er utdannet innen samtidsdans og har blant annet en bachelorgrad i dans fra UiS og en mastergrad i dansevitenskap, Nordic Master of Arts in Dance studies fra NTNU.

 

I utforskningen min står forholdet mellom rom, natur og mennesket sentralt. Jeg er spesielt opptatt av poetiske og sanselige uttrykk. Jeg jobber ofte med stedsspesifikke og flerfaglige forestillinger som knytter ulike kunstuttrykk sammen. I den siste forestillingen ’What Shines’ var det dypøkologien og professor Arne Næss som var utgangspunktet. Forprosjektet ble vist på Galleri 3,14 mens den endelige premieren ble vist under Frontlosjefestivalen 2018 på Cornerteateret. ’What Shines’ er del 1 av det som skal bli en trilogi om dypøkologi. Del 2 av prosjektet er under arbeid og skal vises høsten 2020 i Bergen.

 

I tillegg å jobbe som koreograf og utøver i kunstprosjekt for voksene har jeg også jobbet mye med barn og unge både som pedagog og som utøver. Forestillingene ’Den lille prinsen’ og ’Dans vêret’ ble til sammen med musiker og artist Hanne Vatnøy (HAVA), den hadde utgangspunkt i målgruppen 5-9 år og ble blant annet vist i den kulturelle sekken i Bergen og Sogn og Fjordane. I den multiestetiske forestillingen for eldre ’Honning og sitron’ ble laget i samarbeid med billedkunstner Ann Kristine Anonsen og dansekunstner Annie Thorkildsen, produksjonen ble vist i den kulturelle spaserstokken i Sandnes, Bergen og Stavanger.  

 

Støtte og samarbeidspartnere:

 

Kunstprosjektene mine kunne ikke blitt til uten god hjelp fra flere viktige instanser: Jeg har mottatt kunststipend fra blant annet Norske Dansekunstnere, Bergen kommune, FFUK og Kulturrådet til mine prosjekter. I tillegg har Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans vært en svært viktig støttespiller, de har bidratt med gratis lån av prøvelokaler og produsenthjelp. Cornerteateret og kunsthuset Wrap har også bidratt til å realisere prosjektene. Tusen takk for all støtte!


Copyright ©  All Rights Reserved