MoonMade Produksjoner


MoonMade Produksjoner av artist, komponist Hanne Vatnøy (HAVA) og dansekustner Ine Terese Hogstad (Papirvinger) jobber med tverrfaglige og sjangeroverskridende scenekunstprosjekter for barn og unge. De har som mål å lage gjennomførte og solide forestillinger hvor formidling av universelle og slitesterke tema som selvverd, empati og vennskap står i fokus. 


MoonMade arbeider ut fra et holistisk ståsted og samarbeidet er basert på likevektige stemmer. Ønsket er å skape en total poetisk kunstopplevelse, hvor alle sanser medvirker. Ved å kombinere ulike kunstsjangre ønsker de å skape nye og dimensjonale uttrykk som kan sprenge grenser for hva sjanger angår. Gjennom improvisasjon og utforskning lekes det med nye møter mellom rom, kropp, lyd og bilde.


INTERVJU OM SCENEKUNST FOR BARN OG UNGE: 

Kunstnersamtaler i regi av Scenekunstbruket og Proscen

Samtalepartnere: Dominika fra OpenWindowTheater og Ine Terese Hogstad

Fotograf: David Alræk