Moonmade Produksjoner


Moonmade Produksjoner av artist, komponist Hanne Vatnøy (HAVA) og dansekustner Ine Terese Hogstad (Papirvinger) jobber med tverrfaglige og sjangeroverskridende scenekunstprosjekter for barn og unge. De har som mål å lage gjennomførte og solide forestillinger hvor formidling av universelle og slitesterke tema som selvverd, empati og vennskap står i fokus. 


Moonmade arbeider ut fra et holistisk ståsted og samarbeidet er basert på likevektige stemmer. Ønsket er å skape en total poetisk kunstopplevelse, hvor alle sanser medvirker. Ved å kombinere ulike kunstsjangre ønsker de å skape nye og dimensjonale uttrykk som kan sprenge grenser for hva sjanger angår. Gjennom improvisasjon og utforskning lekes det med nye møter mellom rom, kropp, lyd og bild