The Silent Spring
Spor 2
Spor
TSP 3
danser med malerier 2
danser med malerier 3
danser med malerier
lys og skygge
Spor 3

STILLE VÅR (2017)

(English below)

Dypøkologien/økosofi baseres på åtte punkter som kort kan oppsummeres på en A4-side, men som likevel er så kompleks at det inkorporerer et helt verdenssyn. Professor Arne Næss var inspirert av økologien, men opplevde at som vitenskap forsøkte den å bli like objektiv og nøytral som andre naturvitenskaper. Derfor konkluderte han med at vi må gå fra økologi til økosofi som fokuserer mer på verdier. Det ikke er nok å konstatere noe, man må også ta aktivt stilling og gjøre noe.

 

I forprosjektarbeidet diskuterte dansekunstnerene, Katarina Skår Lisa, Kyuja Bae og Ine Terese Hogstad,  de åtte punktene for økosofi og befant seg stadig vekk i et svevende makrounivers hvor de skulle snakke om hele verden på en gang –noe som sjelden fører til noe konkret og håndfast. Derfor valgte de å skifte fokus fra makro- til mikroperspektiver og heller zoome inn på det nære og minste. Selv et lite insekt kan vise seg å være en viktig brikke i det store puslespillet.

 

Visningen av forprosjektet fant sted på Galleri 3, 14 lørdag 28.januar 2017 og var endel av Klimafestivalen §112.

……….


SILENT SPRING


Deep ecology is based on eight key points that can be summed up on one page, yet so complex that it incorporates a whole worldview. Professor Arne Næss was inspired by ecology, but found that ecology could not be as objective and neutral as other natural sciences. Therefore, he concluded that we must go from ecology to ecosophy that focuses more on values than on objective science. It is not enough to stay passive; one must take an active position and do something about it.

 

In the work in progress, we (Katarina Skå Lisa, Kyuja Bae and Ine Terese Hogstad) discussed, the eight key points of deep ecology. We felt like we were hovering over a macro universe that was hard to grasp. We needed to change focus to something concrete and tangible – and changed out focus from macro to micro perspectives. We zoomed in at the nearest and smallest and found that even a tiny insect could prove to be the most important piece in the big puzzle.

 

The project took place at Gallery 3, 14, 28.January, 2017 and was part of the Klimafestivalen §112. Takk til Bergen Dansesenter: regionalt kompetansesenter for dans i Hordaland, Bergen kommune og Galleri 3,14 for  støtte til forprosjektet!