Bio

Ine Terese Hogstad (f.1983) er utdannet dansekunstner og jobber som koreograf, pedagog og utøvende danser. Hogstad har bachelorgrad i dans fra Universitetet i Stavanger og Nordic Master of Arts in Dance studies fra NTNU. Hun har laget flere forestillinger for barn, voksne og eldre inn mot den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken i tillegg til egne samtidkunstprosjekter. Hogstad driver sitt eget kunstforetak: Papirvinger, i tillegg jobber hun i samarbeid med musiker Hanne Vatnøy i Moonmade Produksjoner og hun er leder for danse-dele-kolletivet ImproLaBergen.


I utforskingen hennes står forholdet mellom sted, natur og mennesket sentralt. Hun jobber ut fra filosofiske tema og er spesielt opptatt av bærekraftighet og dypøkologi. Uttrykket er poetisk, lekende og sanselige med dissonans og en mørkere undertone. Hun jobber ofte i samarbeid med andre kunstnere i et multi-disiplinært landskap. 


Hogstad er opptatt av lage nye spennende rom og verdener og jobber ofte med objekter som inngang til å skape. Hun jobber både med stedsspesifike/stedstilpasset, prosjekter både i inne og uterom så vel som i mer tradisjonelle scenerom. Hun fascineres av å se på ulike fenomener i makro og mikroperspektiv og hvordan små detaljer også kan knyttes til større sammenhenger. Hogstad jobber utifra et holistisk perspektiv og ofte i et sjangeroverskridende landskap, som vandreforestilling ute, eller krysning av bevegelig danseinstallasjon og forestilling.


Hogstad har mottatt flere kunststipend blant annet profesjonsstipend i koreografi fra Norske Dansekunstnere (2020), kulturstipend fra Bergen kommune (2022, 2017) og diversestipend fra Kulturrådet (2016) til sine prosjekt og kunstneriske virke.