OM PAPIRVINGER

Mitt navn er Ine Terese Hogstad, Papirvinger er mitt kunstneriskeprosjekt og den dansende kroppen er mitt hovedinstrument. Med Papirvinger vil jeg utforske hvordan jeg i møte med naturen,

andre mennesker og ulike steder kan danne nye uttrykk. 


Min målsetting for Papirvinger er å lage samtidskunstprosjekter for voksene, barn og unge. I denne utforskningen er eksistensielle og filosofiske spørsmål kjernen. Uttrykket er poetisk, taktilt og sanselig og jeg jobber ofte sjangeroverskridende, stedspseifikt og i samarbeid med andre kunstnere.


Jeg har en holistisk tankegang i mine prosjekter og mener at kroppen kan uttrykke der ordene svikter. Med kunstprosjektene mine ønsker jeg å åpne opp og gi rom for en tilstedeværelse og sensitivitet for omgivelsene rundt oss, til oss selv og ikke minst til våre medmennsker. Jeg liker å stille spørsmål og utforske, se viktige saker fra nye vinkler og finne svar som igjen leder til nye spørsmål. Jeg brenner sterkt for økosofi og bærekraft, tanken om at alt liv har en egenverdi og at vi må bevare vår mangfoldige natur. Det kan ikke skje om vi mister vår humane tilnærming og medmenneskelighet. Jeg bruker dans og bevegelse som inngang til denne utforskningen. Selv de minste tingene kan romme et stort univers. 

 

Under finner dere et lite portrett av mitt kunstnerskap som ble laget i forbindelse med Oktoberdans Festivalen 2020. (Fotograf: David Alræk)